История

Предполага се, че още през късната старокаменна епоха 40000-10000 г. пр. н. е. тук са живяли хора. Открити са останки от неолита-6000-4000г. пр.н. е. като каменни чукове, кремъчен трион, битови съдове, които говорят за дейност, свързана с лова, приготвяне храна и др.

Траки
Най-достоверно е твърдението, че през VI – IV в. пр. н. е. района е населяван от траките-един от най-многобрйните индоевропейски народи в древността, създател на неповторима по своята оригиналност култура. Виж повече

“Летнишкото съкровище”
На 9 май 1963 година в землището на община Летница е открито прочутото “Летнишко съкровище”, чийто оригинал се съхранява също в НИМ-София. Виж повече

Римляни
През 74-65 г. пр. н. е. за пръв път римските войски на Гай Юлий Цезар, проникват на север от Стара планина. Сформира се провинция Мизия. Укрепват се защитни съоръжения, строят се пътища и крепости. Виж повече

Исихасти
В края на XIII в. и началото на XIV в. по тези места прониква исихазмът. Чрез послушание, въздържание, търпение исъзерцание на природата, исихастите се стремили към единение с Бога. Виж повече